AKREDYTACJA DZIENNIKARZY

Wypełnij formularz rejestracyjny

EC 2016 konferencja prasowa

Formularz dedykowany jest dziennikarzom, pracownikom oraz współpracownikom redakcji. Przedstawicieli działów promocji, reklamy, handlowych itd. zapraszamy do zakupu biletu.

Po przesłaniu danych, na wskazany e-mail zostanie wysłana odpowiedź informująca o dalszych krokach postępowania akredytacyjnego.

Udział w Europa Cup 2020 jest bezpłatny. Akredytacja dziennikarska nie upoważnia do udziału w pokazie ‚Masters of masters’ oraz w Gali Finałowej. Liczba miejsc ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia, w tym przypadku na wskazany adres e-mail zostanie wysłana informacja zwrotna. Tylko potwierdzone przyznanie akredytacji umożliwia wejście na Europa Cup 2020.

 

KONTAKT DLA MEDIÓW
Daria Tomala
e-mail: daria@europacup2020.eu

 

Administratorem zebranych danych jest Stowarzyszenie Florystów Polskich (SFP) z siedzibą w Turzy Śląskiej, przy ul. Wodzisławskiej 37a. Powyższe dane osobowe zbierane są przez SFP wyłącznie w celu ich przetwarzania na potrzeby organizacji Europa Cup. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej w odniesieniu do rejestracji na ww. event nie jest ona możliwa bez ich podania.