EC 2016 ocena

Jury & Komitet Techniczny

Uczestników oceniać będą wybitni floryści mający umiejętności, kompetencje i doświadczenie w sędziowaniu na międzynarodowym poziomie. Dodatkowo od Jury i Komitetu Technicznego wymagane jest posiadanie dyplomu sędziego krajowego, bądź sędziego międzynarodowego zgodnie z nową Certyfikacją Sędziowską JudgCert.

100-punktowy system sędziowski

Wszystkie prace w konkursie Europa Cup 2020 zostaną ocenione przy użyciu 100-punktowego Międzynarodowego Systemu Oceniającego Florint, który uwzględnia różne kluczowe parametry projektowe. Jest to oficjalny system oceniania konkursów florystycznych. Jury oceni każdą pracę zawodnika dla trzech pierwszych kryteriów (idei, koloru i kompozycji) indywidualnie. Czwarte kryterium (technika) zostanie oszacowane wspólnie przez wszystkich członków Jury.

Komitet Techniczny

Każde wykonane przez zawodników zadanie podczas Europa Cup 2020 odbywa się pod obserwacją Komitetu Technicznego. Członkowie Komitetu egzekwują przestrzeganie zasad konkursu i wytycznych dotyczących zadań, w tym właściwego korzystania z materiałów, ograniczeń dotyczących wielkości prac oraz czasu ich wykonania. Komisja Techniczna jest odpowiedzialna również za przyznawanie punktów karnych za naruszenie przepisów przez zawodników.

Skład Komitetu Technicznego
  • Tracy Tomlinson (UK) – President
  • Annemie Duchateau (BE)
  • Karolina Ładyżyńska – Skrzypek (PL)
  • Ferenc Kruzslicz (HU)