EC 2016 ocena

Jury & Komitet Techniczny

Uczestników oceniać będą wybitni floryści mający umiejętności, kompetencje i doświadczenie w sędziowaniu na międzynarodowym poziomie. Dodatkowo od Jury i Komitetu Technicznego wymagane jest posiadanie dyplomu sędziego krajowego, bądź sędziego międzynarodowego zgodnie z nową Certyfikacją Sędziowską JudgCert.

100-punktowy system sędziowski

Wszystkie prace w konkursie Europa Cup 2021 zostaną ocenione przy użyciu 100-punktowego Międzynarodowego Systemu Oceniającego Florint, który uwzględnia różne kluczowe parametry projektowe. Jest to oficjalny system oceniania konkursów florystycznych. Jury oceni każdą pracę zawodnika dla trzech pierwszych kryteriów (idei, koloru i kompozycji) indywidualnie. Czwarte kryterium (technika) zostanie oszacowane wspólnie przez wszystkich członków Jury.

Skład Jury
  • Thomas Ratschker (DE) – Przewodniczący
  • Rosa Valls (ES)
  • Mariola Miklaszewska (PL)
  • Siv Engen Heimdahl (NO)
  • Sergey Karpunin (RU)
  • Han Fokkink (NL)
Komitet Techniczny

Każde wykonane przez zawodników zadanie podczas Europa Cup 2021 odbywa się pod obserwacją Komitetu Technicznego. Członkowie Komitetu egzekwują przestrzeganie zasad konkursu i wytycznych dotyczących zadań, w tym właściwego korzystania z materiałów, ograniczeń dotyczących wielkości prac oraz czasu ich wykonania. Komisja Techniczna jest odpowiedzialna również za przyznawanie punktów karnych za naruszenie przepisów przez zawodników.

Skład Komitetu Technicznego
  • Tracy Tomlinson (UK) – Przewodnicząca
  • Annemie Duchateau (BE)
  • Karolina Ładyżyńska – Skrzypek (PL)
  • Ferenc Kruzslicz (HU)